Paikallisuutiset

Ely-keskus haluaa, että metsäpeurat huomioidaan Halsuan tuulivoimahankkeen jatkosuunnittelussa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Halsuan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta. Kaikkiaan tuulivoimahankkeesta lausunnon antoi 29 virallista tahoa ja kahdeksan yksityistä.

Halsuan Tuulivoima Oy yhdessä OX2 Wind Finland Oy:n kanssa ovat suunnittelemassa hanketta, jonka tarkoituksena on rakentaa tuulivoimapuisto Halsuan kunnan alueelle. Hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely), ja hanketoimijat ovat toimittaneet ympäristövaikutusten ar

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä