sunnuntai 18.11.2018 | 22:35
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Vastine mielipidekirjoitukseen: Kaustisen kunta ei riko perusopetuslakia

Perhonjokilaakso+ | To 16.8.2018 klo 13:20 [päivitetty to 13:28]

Vastine Perhonjokilaakson 15.8. mielipidekirjoitukseen Kaustisen koulukuljetuksista.

Perusopetuslain 32 § mukaan viittä kilometriä pidempi koulumatka oikeuttaa koulukuljetukseen sekä perusopetuksen oppilailla että esiopetuksen oppilailla. Lisäksi Kaustisen kunta on päättänyt kuljetusrajan alemmaksi kolmeen kilometriin vuosiluokkien 0-2 oppilaille. Kuljetusreitit määritetään niin, että oppilaan oma matka kuljetuksen piiriin reitille ei ylitä ko. rajoja.

Esioppilaalla on esiopetuksen lisäksi vielä oikeus päivähoitoon, mutta siihen ei liity kuljetusetuutta. Siksi kyseisessä pykälässä on esioppilaiden osalta tarkennus siitä, että koulumatkaetuus koskee tilanteita, jolloin esioppilas on vain esiopetuksessa tai jos päivähoitopaikasta esiopetuspaikkaan on vähintään kuljetusetuuden verran matkaa. Tämä tarkennus ilmaistaan pykälässä sanamuodolla ”oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen”, mutta se ei tarkoita esioppilaiden osalta kotiportilta asti kuljetuksen järjestämistä.

Perusopetuslaissa määritetään lisäksi, että oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Tällaisissa tilanteissa huoltaja voi anoa etuutta sivistystoimelta.

Mailis Tastula

vt. sivistysjohtaja

Kaustinen

#
Fingerpori