sunnuntai 18.11.2018 | 12:49
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Lukijalta: Perhon Alajoen tuulivoimahankkeesta

Perhonjokilaakso+ | Ke 12.9.2018 klo 19:00

Perhon kunnanhallitus julkaisi 1. syyskuuta Keskipohjanmaa-lehdessä ilmoituksen, että Suomen Hyötytuuli Oy:n hakee poikkeamislupia ja rakennuslupien muutoksia

Alajoelle kaavoitetun tuulipuiston voimaloiden kokonaiskorkeuden ja roottorien halkaisijan kasvattamiselle - korkeus kasvaisi 31 m 241 metriin ja roottorien halkaisija suurenisi 15 m 150 metriin.

Asukkaat voivat kertoa mielipiteensä 14.9.2018 saakka - huomenna siis vielä ehtii.

Julkistan kunnanhallitukselle toimittamani mielipiteeni, kun otaksun, ettei kantani kohtaa kunnanhallituksen kokouksessa ymmärrystö. Siitä pitänevät asiassa vahvan taloudellisen intressin omaavat tahot edushenkilöineen kyllä huolen.

Haettuja poikkeamislupia ei tule mielestäni myöntää. Perustelen kantaani näin:

Limakon tuulipuiston voimalat näkyvät ja vilkuttelevat lähes koko pitäjään vieden tehokkaasti uskottavuutta Perhon erämaa- ja luontomatkailupitäjän imagolta – todettakoon, että Ranuan kunta luopui tuulivoimakaavoituksesta tykkänään juuri tästä syystä.

Toteutuessaan poikkeamislupien mukaisina Alajoen voimaloiden maisemavaikutus olisi vielä Limakon siipiveikkoja suurempi. Yhdessä Limakon alueen myllyjen kanssa ne saisivat aikaan sen, että laajojen luonnonvaraisten näkymien löytäminen kävisi Perhossa vaikeaksi.

Erityinen riski Perhon maineelle luontomatkailupitäjänä on se, että Alajoen tuulipuisto on kaavoitettu aivan Natura-alueen viereen, mikä suunniteltujen voimaloiden koko huomioon ottaen tarkoittaisi sitä, että myllyt käytännössä pyörisivät kuin luontoalueen päällä sieltä katsottuna.

Jo maalaisjärjellä ajatellen voimalan koon kasvattaminen suurentaa voimaloiden aiheuttamia melu-, maisema- ja muita haittoja, jotka tulisi ainakin kunnolla selvittää, ennen kuin asiaa ruvetaan edes harkitsemaan.

Tuulivoimatoimijat käyttänevät kiristystaktiikkaa, että ellei poikkeamislupia myönnetä, voimalat jäävät tykkänään rakentamatta, ja kiinteistöverotuotto kunnalta saamatta.

Voimaloiden luonnolle, luontomatkailun kehittymisedellytyksille, maisemalle sekä lähialueen asukkaille ja mökkiläisille tuomiin haittoihin rinnastaen seitsemän voimalayksikön kiinteistöverotuotto on siksi vähäinen, että koko tuulipuiston rakentamatta jättäminen olisi tässä asiassa parasta, mitä Perholle voi sattua.

Asiasta olisi ollut syytä tiedottaa kuntalaisille Perholaisessa, joka leviää joka kotiin ja on tiettävästi Perhon kunnan virallinen tiedotuskanava sekin. Valittu tiedotuslinja kummastuttaa.

Muuten - kyllä mainosihmiset osaavat. Sana tuulipuisto herättää positiivisia mielikuvia, kun kyse oikeasti on alueeltaan kaiken luonnon hävittävästä karseasta teollisuusalueesta.

Sakari Vainionpää

PERHO

#
Fingerpori