perjantai 16.4.2021 | 23:44
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Perhonjokilaaksossa toimivien lukioiden rehtorit mielipidekirjoituksessaan: "Pienten lukioiden edut ja osaaminen esiin"

Kaustisen musiikkilukion, Perhon lukion ja Vetelin lukion rehtorit ottavat mielipidekirjoituksessaan kantaa pienten lukioiden, niiden kurssitarjonnan ja opintojen yksilöllisen räätälöinnin puolesta.

Ma 15.2.2021 klo 14:20 | päivitetty ma 14:31

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Mediassa on esitetty näkemyksiä, joiden mukaan pienten lukioiden kurssitarjonta kaipaisi kohennusta, ja olisi jollakin tavalla epäedullinen opiskelijan opinnoissa edistymisen kannalta. Oletuksena on todettu, että kirjoitettavien aineiden kannalta keskeisiä kursseja ei järjestetä, jos kurssille ei ilmesty tarpeeksi opiskelijoita tai opiskelijan on valittava kursseja aineista, jotka eivät ole hänen kirjoitussuunnitelmansa kannalta tarkoituksenmukaisia.

Ensinnäkin on huomattava, että pienemmässä lukiossa yksilöllinen ohjaus ja opintopolkujen räätälöinti opiskelijalähtöisesti korostuvat. Tämä saattaa merkitä sitä, että jokaisella opiskelijalla on toisistaan poikkeava, oman näköinen työjärjestys. Pienten lukioiden kurssitarjotin voi olla suppeampi tarjottavien kurssien ryhmien suhteen verrattuna tuhansien opiskelijoiden suurlukioihin, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö opiskelija saisi opetusta aineessa, jonka aikoo kirjoittaa. Päinvastoin, pienten lukioiden voimavarana on kyky luoda opiskelijalle opintojen alusta lähtien henkilökohtainen ja joustava opintosuunnitelma, jota seurataan koko lukiopolun ajan. Tämä räätälöity opintosuunnitelma varmistaa sen, että opiskelija keskittyy opintojensa aikana hänelle tarkoituksenmukaisiin oppiaineisiin. Huomattava on, että jokainen opiskelija joutuu lukiopolkunsa aikana opiskelemaan myös hänelle ei niin tärkeitä oppiaineita. Se kuuluu yleissivistykseen.

Lukiolain mukaan lukion voi suorittaa pitkälti itsenäisesti, jos niin haluaa. Opiskelijat kuitenkin arvostavat lähiopetusta ja se pyritään heille takaamaan. Jos jotakin kurssia ei kyetä tarjoamaan, sen toteuttamisesta keskustellaan muiden lähilukioiden kanssa. Kukaan ei jää ilman opetusta. Kaikille opiskelijoille pyritään takaamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet ylioppilaskirjoituksiin osallistumiselle. Olemme Perhonjokilaaksossa aloittaneet yhteistyön Perhon lukion, Vetelin lukion ja Kaustisen musiikkilukion kesken ja tarkoituksena on vahvistaa sitä uuden opetussuunnitelmaprosessin tarkentuessa. Korona-ajan etäopetusjaksot ovat luoneet hyvän perustan myös etä- ja verkko-opetuksen käyttöön otolle lukioissa.

Kaiken kaikkiaan Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusten perusteella tiedetään, että lukioiden väliset laatuerot ovat pääosin pieniä. Lukiot ovatkin melko tasalaatuisia otettaessa huomioon opiskelijoiden lähtötaso sekä heidän lukioissa saamansa opetus. Yhteistyö lukioiden kesken on kannatettava ajatus ja tulevaisuutta, mutta vaikeaa on tunnistaa ajatusta siitä, että pienet lukiot olisivat jotenkin toimintakulttuuriltaan altavastaajan asemassa suurempiin lukioihin nähden. Pienen lukion opiskelijana oleminen on helppoa, kun tietää keneltä voi mitäkin kysyä eri opintojensa vaiheissa. Apua ja ohjausta on aina saatavilla.

Ilona Salomaa-Uusitalo, Kaustisen musiikkilukio

Anni Riihimäki, Perhon lukio

Petri Saari, Vetelin lukio

#