maanantai 20.3.2023 | 17:25
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Miten tuulivoima vaikuttaa susiin, metsäpeuroihin ja maakotkiin? Jotkut eläimet kärsivät, toiset hyötyvät, arvioi asiaa tutkiva Luonnonvarakeskus

Katariina Poranen
Ma 6.3.2023 klo 09:31

Luonnonvarakeskus (Luke) kertoo aloittavansa selvityksen tuulivoiman vaikutuksista luonnonvaraisiin eläimiin ja niiden elinympäristöihin.

Luken ja neljäntoista tuulivoimayhtiön yhteishankkeessa selvitetään tuulivoiman vaikutuksia susiin, metsäpeuroihin ja maakotkiin sekä poronhoitoon ja poronhoidon kustannuksiin. Lisäksi kartoitetaan metsästäjien näkemyksiä ja kokemuksia tuulivoiman vaikutuksista metsästykseen.

Tuulivoimaloiden rakentamisella ja tuulivoimatuotannolla voi Luken arvioiden mukaan olla sekä huonoja että hyviä vaikutuksia luonnonvaraisiin eläinlajeihin.

Tuulivoimala-alueet voivat Luken mukaan vähentää joidenkin lajien elinympäristöjen määrää ja lisääntymismahdollisuuksia. Tuulivoimalat voivat myös karkottaa eläimiä tai kasvattaa eläinten kuolleisuutta törmäysten vuoksi.

Luken arvion mukaan jotkut lajit voivat hyötyäkin tuulivoimatuotannon aiheuttamista muutoksista esimerkiksi niin, että ravintoa on entistä paremmin saatavilla tai riski joutua saaliiksi vähenee.

Tuulivoiman vaikutuksia eläimistöön on Suomessa tutkittu vähän. Nyt käynnistyneen hankkeen, "Metsäeläinten esiintyminen ja elinympäristöjen käyttö tuulivoimaloiden lähialueilla (Windlife)", kohteena olevista lajeista kotimaiset tutkimukset puuttuvat kokonaan.

– Yhä useammin tuulivoimahankkeissa törmätään direktiivilajeihin, muutoin suojeltuihin tai erityisen intressin kohteena oleviin lajeihin. Oletetut vaikutukset ovat jopa kaataneet kokonaisia hankkeita. Tutkimustietoa vaikutuksista on ennestään vähän, mutta nyt käynnistyvässä Luken vetämässä tutkimuksessa niitä viimein selvitetään, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Muista maista saadut tutkimustulokset eivät ole suoraan sovellettavissa Suomeen. Muiden maiden tutkimuksissa tuulivoiman vaikutukset eri eläinlajeihin ovat vaihdelleet muun muassa vuodenajan, sukupuolen, petojen määrän ja elinympäristön mukaan.

Varsinkin lisääntymisaikana vaikutukset ovat olleet voimakkaampia kuin muina vuodenaikoina. Tuulivoiman vaikutusten on todettu vaihtelevan myös sen mukaan, onko voimala-alue vasta rakenteilla vai jo käytössä.

Joillakin lajeilla rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat olleet voimakkaampia kuin voimaloiden tuotantovaiheen aikaiset vaikutukset, mutta tuloksia ei voi yleistää kaikkiin lajeihin.

– Muualta saatuja tutkimustuloksia ei voi välttämättä soveltaa suoraan Suomen oloihin, koska vaikutusten on havaittu riippuvan muun muassa metsien ja muiden elinympäristötyyppien vaihtelusta, maaston korkeuseroista ja ihmistoiminnasta. Siksi tuulivoimaloiden vaikutuksista on tärkeää saada tutkimustietoa myös meidän oloissamme, kertoo hankkeen koordinaattori, erikoistutkija Ari Nikula Lukesta.

Tutkimuksissa hyödynnetään jo tähän mennessä kerättyjä aineistoja eläinten esiintymisestä tuulivoimala-alueilla ja niiden ympäristöissä.

Tutkimuksia tehdään myös varustamalla eläimiä GPS-paikantimilla ja seuraamalla niiden liikkumista tuulivoimaloiden lähialueilla.

Tavoitteena on tuottaa ohjeita, joilla tutkimusten kohteena olevien lajien elinympäristövaatimukset voidaan ottaa entistä paremmin huomioon sijoitettaessa tuulivoimaloita.

Tuulivoimaa on rakennettu viime vuosina paljon. Rakentaminen jatkuu tulevinakin vuosina voimakkaana.

Eniten tuulivoimaloita on rakennettu Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjanmaan maakuntiin. Myös suunnitteilla olevia voimaloita on eniten näissä maakunnissa.

Seuraavaksi eniten suunnitteilla olevia hankkeita on Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Kainuussa.

Vuoden alussa alkanut Luken hanke on viisivuotinen, ja se päättyy vuonna 2027. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat Luke ja 14 tuulivoimayhtiötä yhdessä.

#

Kommentoi 2 Kommenttia

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.