Etätyö tukee alueen elinvoimaa ja osaamista – Kaustisen seutukunnan energiantuotannon mahdollisuuksia edistetään Etelä-Suomesta käsin

Salla Siivonen tutkii biopohjaisen energian kysynnän edellytyksiä alueellamme. Kierthon 2.0 -hankkeen tiekartta tuo toimenpiteitä näkyväksi.  Kuva: Patrik Pesonen
Salla Siivonen tutkii biopohjaisen energian kysynnän edellytyksiä alueellamme. Kierthon 2.0 -hankkeen tiekartta tuo toimenpiteitä näkyväksi. Kuva: Patrik Pesonen Kuva:

MAINOS - KAUSTISEN SEUTUKUNTA -

Espoolaisessa kerrostaloasunnossa tehdään työtä, jolla luodaan edellytyksiä uusiutuvan energian liiketoiminnalle Kaustisen seutukunnan alueella. KAIKUMA-hanke hakee testaajia ilmaiselle etätyölomalle UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön kohteeseen. Etätyöpisteet lisääntyvät ja kehittyvät myös Kaustisen seutukunnan alueella. Mistä oikein on kysymys?

Etätyö on tuttu juttu Kaustisen seutukunnassa

Kaustisen seutukunnanKIERTHON 2.0 -hanke tutkii biopohjaisen energian kysynnän edellytyksiä alueellamme, ja sen projektipäällikkönä toimii espoolainenSalla Siivonen. Kiertotalouden asiantuntija etsi työpaikkailmoituksia kiertotalouden teemoista. Kaustisen seutukunnassa taas tarvittiin projektipäällikköä KIERTHON 2.0 -hankkeeseen.

Fyysinen etäisyys ei ollut este kummallekaan.Kaustisen seutukunta on etätyön edelläkävijä, eikä muuttuvaa maaseutua kehittämään valitun henkilön tarvinnut olla lähiseudulta. Monipaikkaisuudesta huolimatta työilmapiiri on Siivosen mukaan yhteisöllinen, avoin, kannustava ja rento.

-Etätyössä paikkaan sitomaton työ ja ajansäästö ovat ehdottomia etuja. Olin kuitenkin valmis kulkemaan Kaustisen seudulla enemmänkin, hän kertoo.

Kierthon 2.0 -hankkeessa halutaan luoda edellytyksiä uusiutuvan energian käytölle, ja tuotetaan tietoa ja toimintamalleja toisten hyödynnettäväksi. Tavoitteena on yhdistää uusiutuvasta energiasta kiinnostuneita tahoja, edesauttaa työpaikkojen luomista seudulle ja lisätä seutukunnan elinvoimaa.

- Olin katsellut aiemmin asiaa pääasiassa isojen kaupunkien näkökulmasta, mutta tässä pääsisi tarkastelemaan asioita eri perspektiivistä. Maaseutu leimataan helposti päästöjen aiheuttajaksi, vaikka kestäviä ratkaisuja tehdään juuri siellä, Siivonen kuvailee.

Siivosen mielestä maaseutualueilla on suuri rooli ja samalla suuri mahdollisuus energiamurroksessa. Siellä tuotetaan tulevaisuudessa suurin osa energiaomavaraisen ja huoltovarman maan energiasta. Lisäksi maaseutu toimii hiilinieluna ja ravinnekierron tehostaminen on suuri mahdollisuus nimenomaan maaseutualueilla. Etäämpää Espoosta katsottuna Kaustisen seutu näyttäytyy aktiivisena ja innovatiivisena toimijana.

- Aktiivisen seutukunta, joka haluaa tukea alueen kehitystä kohti elinvoimaisempaa, omavaraisempaa ja kestävämpää maaseutua, Siivonen kuvailee.

Etätyössä on vapautta ja vastuuta

Siivonen on itsenäinen työskentelijä, joka tykkää silti sparrailla työkavereiden kanssa. Kaustisen seutukunnassa työilmapiiri on Siivosen mukaan hyvä, ja olo oli tervetullut alusta saakka. Etätyö on tuttu juttu muillekin kaselaisille.

- Etätyössä on vapautta ja luottamusta siihen, että asiat hoidetaan ja työt tulevat tehdyksi, hän kuvailee.

Siivoselle koti on samalla työpaikka. Työajatuksista pääsee silti hyvin eroon vapaa-ajalla. Vapaalle vaihtamisessa auttaa myös lapinkoiranpentu Riida. Sen kanssa on käyty pentukoulussa, lenkkeilty ja kuljettu kivoissa lähimetsissä. 

- Liikuin paljon luonnossa ennen koiraakin, mutta onhan arkiaktiivisuus sen myötä vielä lisääntynyt.

Siivonen käy Kaustisen seudulla parin kuukauden välein. Vaikutuksen on tehnyt ihmisten välittömyys, tuttavallisuus ja alueen kaunis luonto. Härkänevan kävelyreitit ovat tuttuja, ja erityisesti mieleen on jäänyt muutaman yön vaellus Salamajärven kansallispuistossa.

- En olisi uskonut, että sellaista on. Vaihtelevaa maastoa, ja paljon eläimiä ja lintulajeja. Maaseudulla on rauhallisempaa ja puhtaampi ympäristö. Viihdyn siellä ja haaveilen maallemuutosta, Siivonen kertoo.

Etätyölomalle kulttuuriperintökohteeseen?

Kiinnostaisiko tutustua UNESCON aineettoman kulttuuriperinnön kohteeseen,Kaustislaiseen viulunsoittoon? Haluaisitko työskennellä rauhallisessa maaseutuympäristössä ja viettää elävän perinnön täyteisen yhteisöllisen etätyölomanKaustisella? Kuulostaako autenttinen kosketus alueeseen ja sen rikkaaseen musiikkikulttuuriin ja yhteisölliseen elämäntapaan hyvältä? Haku etätyöloman testaajaksi UNESCON aineettoman kulttuuriperinnön kohteessa Kaustisella on käynnissä 1.2.-28.2.2023, ja ilmaiset kokeilujaksot toteutetaanKAIKUMA –hankkeen toimesta maalis-huhtikuussa 2023.

KAIKUMA-hankkeessa kehitetään aineettoman kulttuuriperinnön matkailupalveluita. Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita ja - palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille liiketoiminnallisin perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä ja osallistua niihin.

ProjektityöntekijäKirsi Ojanen kertoo, että etätyölomat ovat viime vuosina olleet kotimaan matkailussa yksi kehittämisen keskeisistä kohteista. Kaikuma-hankkeen pilotoimassa etätyölomassa tarkoituksena on esitellä aineettoman kulttuuriperinnön UNESCO –kohdettaKaustislaista viulunsoittoa eri ilmenemismuotoineen sekä kaustislaista elävän perinteen rikastamaa elämäntapaa.

- Haluamme tarjota autenttisen kosketuksen ja kokemuksen alueeseen ja sen rikkaaseen perinteeseen ja erityisesti musiikkikulttuuriin, mikäli esimerkiksi maallemuutto tai pidempi etätyöskentely kulttuuripitäjässä erilaisten elävän perinnön ilmenemismuotojen keskellä kiinnostaa. Elävän perinteen monipuolisuudesta esimerkkinä mainittakoon kehonhuollollinen Kaustislainen erikoisuus, jäsenkorjaus.

Ojasen mukaan kattavassa taide- ja kulttuurisisällöissä ei tyydytä vain esittelemään rikasta elävää perintöä. Viikon aikana etätyöläisellä on mahdollisuus sukeltaa kansanmusiikin yhteisölliseen maailmaan monipuolisen taiteellisen toiminnan kautta. Kaustisen seutukunnan KAIKUMA –hankkeen tarjoama elävän perinnön täyteinen ja vahvasti osallistava etätyöloma osuu monella tapaa matkailun kehitettävien ja nousevien trendien ytimeen - kestävää, vastuullista ja uudistavaa matkailua, jossa ei vain mennä katsomaan tapahtumia tai paikkoja, vaan päästään itse osallistumaan, omaksumaan ja elvyttämään omaa kulttuuriamme.

- Tulevaisuuden etätyölomissa sekä matkailijan työpanoksesta että loma-ajasta jää positiivinen jälki, joka ei ole haitallinen ja kuormittava vaan hyödyllinen, uudistava ja rakentava, Ojanen kuvailee.

KAIKUMA –hankkeen etätyölomassa kehitettävien ja nousevien trendien lisäksi sisällöissä painottuva taide- ja kulttuuritoiminta tutkitusti lisää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Taiteella ja taiteellisella toiminnalla on tutkimuksissa havaittu olevan positiivinen yhteys hyvään koettuun terveyteen, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Työhyvinvoinnin näkökulmasta tarkasteltuna taiteellisen toiminnan on havaittu vähentävän stressiä sekä suojaavan työntekijöitä uupumiselta.

- Voisiko parempaa enää kulttuuripitoiselta ja osallistavalta etätyölomalta odottaa? Kaustinen kutsuu, tervetuloa!

Tavoitteena kattava etätyöverkosto

Etätyöpisteet ovat osa paikallista ja alueellista elinvoimaa. Ne tuovat näkyväksi osaamista, ja toimivat kehittämisen ja osaamisen jakamisen paikkoina. Etätyöpiste voi olla myös kasvualusta uudelle elinkeinotoiminnalle. Monella alalla työnkuvat muuttuvat, ja ihmiset työskentelevät ja asuvat monipaikkaisesti. Etätyöpiste osana toimivaa etätyöverkostoa on vetotoimatekijä.

Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina –hankkeessa sujuvoitetaan etätyön tekemistä, ja viritetään selvät sävelet etätyöpisteen perustamisesta kiinnostuneille kunnille ja yhdistyksille. AsiantuntijaSanttu Lehto kertoo, että etätyöpisteiden verkostosta halutaan koko maan kattava, jotta yhteistyö lisääntyisi ja etätyöntekijöiden olisi helppo löytää etätyöpisteet.

- Etätyötilat.fi -sivustoa kehitetään jatkuvasti. Sinne voi ilmoittaa oman etätyöpisteensä, ja etätyöntekijät taas voivat etsiä itselleen parhaiten sopivan tilan etätyöntekoon, hän kertoo.

Etätyöpisteet tukevat alueen elinvoimaa, tuovat esille paikallisen osaamisen ja antavat alun uusille verkostoille ja liikeideoille. Etätyöpiste on myös palvelu työntekijälle. Tavoitteena on tarjota hyvä työpäiväkokemus sekä etätyöntekijöille että työnantajille. Lehto kertoo, että laskennallinen etätyöpotentiaali Kaustisen seutukunnassa on jopa yli 800 henkilöä.

- Sen verran vois tehdä etätöitä sen sijaan, että kulkee joka päivä muualle jonnekin fyysiseen työpaikkaan. Tässä on kunnilla mahdollisuus pitää kuntalaiset omassa kotikunnassaan myös päivisin, ja vastaavasti saada muualta väkeä asumaan tänne ja tekemään töitä etänä, hän toteaa.

Jämsä Tehdas on yhteisöllinen etätyötila