Graafisen teollisuuden tuotantolaitokset vaativat sopivan ilmankosteuden

Kuva:

Monen ympäristön sisäilma vaatii oikeanlaisen ilmankosteuden, koska se vaikuttaa tilan moneen eri osa-alueeseen. Jos ilmankosteudessa on ongelmia, voi se vahingoittaa tilassa olevia tuotteita ja siinä vierailevia ihmisiä. Ilmankosteuden tulee olla kunnossa myös graafisen teollisuuden tuotannossa. Tämä artikkeli on sponsoroitu.

Ilmankosteus on merkittävässä asemassa monen eri teollisuuden tuotannossa ja syvennymme tässä artikkelissa tarkemmin graafisen teollisuuden vaatimuksiin. Graafinen teollisuus kattaa yleensä erilaisia painotoimintoja, jossa tuotantoajojen laatu on riippuvainen sopivasta ilmankosteudesta.Staattinen sähkö tuotannossa on yksi tyypillisiä syitä ilmankosteuden heikkenemisessä.

Parempaa laatua tuotantoon oikealla ilmankosteudella

Graafinen teollisuus vaatii oikeat olosuhteet tasalaatuista tuotantoa varten ja ilmankosteuden hallinnalla on tässä merkittävä rooli. Kun ilmankosteus on hallinnassa, voidaan tuotannossa ehkäistä viallisia tuotteita, seisokkeja ja kuivumista. Se hidastaa myös staattisen sähkön muodostumista.

Paperi on keskeisimpiä materiaaleja graafisessa tuotannossa ja se on monen muun materiaalin tavoin hygroskooppista. Tämä tarkoittaa, että se on herkkä ilmankosteuden ja lämpötilojen vaihteluille. Paperi pystyy imemään ympäröivästä ilmasta vesimolekyylejä ja luovuttamaan niitä takaisin ilmaan. Jos ilmankosteus on huonolla tolalla, alkaa paperi helposti kutistua tai rypistyä.

Ilmankosteuden epäsuotuisat olosuhteet tuotannossa voi vaikuttaa merkittävästi tuotteen laatuun. Graafisen teollisuuden tuotantolaitoksessa se voi johtaa jopa koko tuotannon pysäyttämiseen. Tuotannossa käytettävä paperi ei saisi muuttua fyysisiltä ominaisuuksiltaan.

Ilmankosteuden tasossa voi esiintyä luonnollisesti vaihteluita, mikä vaikuttaa yksittäisten arkkien laatuun. Painoprosessien sietorajat ovat erittäin pienet esimerkiksi offsetpainossa, jossa puhutaan vain millimetrin murto-osista.

Muutokset ilmankosteuden tasossa vaikuttavat oleellisesti graafisen teollisuuden eri tuotantovaiheisiin. Liikalämpöä ja ilmankosteutta tulisi sen takia säätää tarkkaan, koska sopivat olosuhteet mahdollistavat paremmin painotuotannon tehokkuuden ja tuottavuuden.

Sähköstaattisen varauksen purkautuminen tuo omat haasteensa

Staattista sähköä ei haluta yleensä tuotantolaitoksille vieraaksi ja tämä pätee myös graafisen alan tuotantoon. Staattinen sähkö tarkoittaa arkikielessä hankaussähköä, jonka ansiosta muodostuu sähköstaattista varausta.

Jos ilmankosteus ei yllä oikealle tasolle, voi se antaa otolliset mahdollisuudet sähköstaattiselle purkautumiselle. Graafisessa teollisuudessa tämä voi johtaa esimerkiksi yksittäisten paperiarkkien tarttumista toisiinsa. Painolaatu heikkenee ja painokoneisiin voidaan saada tämän takia jopa seisokkeja.

Jotta painoprosesseista saadaan sujuvimpia ja jouhevampia, kannattaa tuotantolaitoksen panostaa oikeanlaiseen ilmankosteuteen ja lämpötilaan. Niitä kannattaa säätää optimaaliseen tilaan, jotta tuotanto tehostuu ja paranee. Ilmankostutusjärjestelmä on yleensä oivallinen ratkaisu ja se on parhaimmillaan erittäin kannattava investointi.

Graafisen teollisuuden optimaaliset ilmankosteudet

Paperi on noin 4–6 prosenttia vettä ja arvo määritellään absoluuttiseksi kosteudeksi. Mainitsimme aikaisemmin, että paperi on materiaaliltaan hygroskooppinen, eli se imee ja luovuttaa vettä helposti. Ilmiön todennäköisyys kasvaa, jos tuotantotilan ilmankosteus on heikossa kantimissa.

Useimpien paperien laatu pysyy vakaana, jos tilan lämpötila on enintään 22 astetta. Tällöin suhteellisen kosteuden, eli RH:n pitäisi olla noin 45–55 prosenttia. Jos lämpötila ja ilmankosteus eivät yllä suositustasoille, saattaa paperin laatu heiketä. Tämä johtaa loppujen lopuksi koko painoprosessin lopputulokseen epäsuotuisalla tavalla.

Digitaalinen painaminen edellyttää noin 50–55 prosentin suhteellista ilmankosteutta. Jos kosteustaso kyykkää alle 40 prosentin, on paperi herkkä luovuttamaan kosteutta ja muuttamaan muotoaan. Jos arkkeihin muodostuu sähköstaattista varausta, alkavat ne tarttumaan helposti toisiinsa.