Kaustisen seutu hautoo ennenkuulumattomia matkailun valttikortteja

Kestävä kehitys on kulttuurimatkailussa voittava arpa

Kaustisen seudulle on avautunut viime kuukausina ja vuosina poikkeuksellisia mahdollisuuksia kulttuurimatkailun kehittämiseen. Erityisesti aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvää kansallista ja kansainvälistä nostetta tarjoavat Kaustisen kunnalle myönnetty Kulttuurikehto-palkinto, Näppäreille myönnetty lastenkulttuurin valtionpalkinto ja Kaustisen kansanmusiikkijuhlille myönnetty vuoden festivaali 2024-palkinto. Kaikki ovat kansallisesti merkittäviä, seudulla laajasti tehtävään kulttuurityöhön kohdistuvia palkintoja hyvästä, pitkäjänteisestä työstä. Lisäksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon lisääminen vuonna 2021 varmisti, että seutuun liittyy nyt ympäri maailmaa erittäin laajasti tunnettu ja arvostettu tunnustus.

Kaustisen seutukunta tekee seudun viiden kunnan valtuuttamana kehitystyötä mm. Valtion ja EU:n rahoittamien hankkeiden muodossa. Kestävän kehityksen teemat ovat kaikissa hankkeissa ajankohtaisia ja matkailu ei ole tästä poikkeus.

“Kaustisella ollaan kestävän matkailun teeman ytimessä ja matkailua kehitetään käsi kädessä alueen ja asukkaiden asuinympäristön kehittämisen kanssa. Onnellinen asuinympäristö tarkoittaa Kaustisen seudulla myös tyytyväisiä vierailijoita.”, tiivistää Kaustisen seutukunnan kehittämisjohtaja Petri Jylhä.

Onnellinen asuinympäristö tarkoittaa Kaustisen seudulla myös tyytyväisiä vierailijoita. Paula Kettu ohjaa tikkuristi-tanssia Halsuan museon pihapiirissä.

Monet kansainväliset Suomen valtiota ja kuntia sitovat kulttuuri- ja kulttuuriperintöalan sopimukset ja aloitteet tukevat ja edellyttävät kestävää kehitystä kulttuurimatkailun edistämisessä. Niinpä vuosina 2021-2023 myös Kaustisen seutukunta on pureutunut kulttuurimatkailun kehitykseen Kaikuma-hankkeen muodossa. Hankkeen työpanoksella on toteutettu kulttuuri- ja luontomatkailun pilottituotteiden kokeiluja, tuotettu tiedottavaa sisältöä kaustislaisesta viulunsoittoperinteestä kulttuuri- ja matkailutoimijoiden tueksi, tuettu matkailutoimijoiden tuotteistamista ja koottu viiden kunnan toimijat yhteen kulttuurimatkailun strategian muotoilemiseen. Kulttuurimatkailun strategia ja kaustislaisen viulunsoiton paketit ryhmämatkailijoille julkaistaan alkuvuonna 2024.

Kaikuma -hankkeen työntekijät Tytti Pohjola ja Kirsi Ojanen ovat pistäneet merkille, että alueemme helmiä kohtaan on herännyt poikkeuksellinen kiinnostus myös seudun päätöksentekijöissä ja aktiivisissa kansalaisissa. "Olemme täysin poikkeuksellisessa nosteessa kansallisesti ja kansainvälisesti erityisesti kulttuurin ja elävän perinnön sisältöjemme kanssa. Kaustislainen viulunsoitto sekä esimerkiksi jäsenkorjaus- ja puurakennusperinteemme ovat kaikki uniikkeja kulttuuriperinnön sisältöjä ja asioita, joita vierailijat kaukaa ja läheltä haluavat kokea", sanoo Pohjola. "Erityisen ilahduttavaa on ollut oman alueemme tekijöiden ja toimijoiden kiinnostus ja innostus näiden sisältöjen kehittämistä kohtaan, ja että kaikista seudun kunnista oli paljon aktiivisia osallistujia kulttuurimatkailun strategian muotoilussa", iloitsee Ojanen.

“Nyt jos koskaan on syytä olla ylpeä kulttuuriperinnöstämme, ja pitkäjänteisestä työstä sen hyväksi. On erittäin tärkeää, että tarjoamme myös tulevaisuudessa ainutlaatuisia kulttuuriperinnön sisältöjä sekä asukkaille että vierailijoille.”, tähdentää Kaustisen kunnanjohtaja Minna Nikander.

“Nyt jos koskaan on syytä olla ylpeä kulttuuriperinnöstämme, ja pitkäjänteisestä työstä sen hyväksi.” Olli Seikkula ja Paula Kettu tanssin pyörteissä kaustislaisella suolla.

Hankkeen aikana on vahvistunut myös, että alueella ja erityisesti Kaustisella elävän perinnön sisältöjen ammattitaitoisia tuottajia on paljon. Pelkästään Kaustisella kulttuurialan henkilötyövuosia kertyy noin 50, joista merkittävä määrä liittyy vahvasti kaustislaisen viulunsoiton kulttuuriperinteeseen. On käynyt ilmeiseksi myös, että kansainvälisesti matkailijoiden kiinnostusta kuvaavat megatrendit kohdistuvat tällä hetkellä juuri niihin asioihin, jotka ovat Kaustisen seudun erityisiä vahvuuksia: kotoisuus, elävän perinnön tarjoamat aidot elämykset sisällöt, puhdas luonto ja hyvinvointi esimerkiksi kansanparannuksen muodossa.

Kaustisen seutukunta jatkaa kulttuurimatkailun kehittämistä myös lähivuosina sen mukaan kuin kunnat toimeksi antavat. Seudun toimijoiden yhdessä kehittämä kulttuurimatkailustrategia linjaa käytännön tavoitteita ja toimia kehittämisessä, ja esimerkiksi luontomatkailuun ja hyvinvointimatkailuun kohdistuvia hankkeita on käynnistymässä jo nyt.

Vaikuttaakin siltä, että Kaustisen seutu ainutlaatuisen elävän perinnön seutuna on viimein astumassa valokeilaan. Miten kunnat, yhdistykset ja yritykset ottavat vaarin meihin kohdistuvasta huomiosta ja tunnustuksista? Nostammeko purjeet myötätuulen viritessä?