Sibanye-Stillawaterin Keliber-rikastamon rakentamisen edistyminen näkyy palvelutarpeiden ja liikenteen lisääntymisenä

Rakentaminen Sibanye-Stillwaterin Keliber-rikastamon tontilla Kaustisen Päivänevalla on hyvässä vauhdissa.

Kaustisen Päivänevalla rakenteilla olevasta rikastamosta kuljetetaan rikastetta jatkojalostettavaksi Kokkolan suurteollisuusalueella rakenteilla olevaan Keliber-litiumjalostamoon. Kuvassa rikastamon työmaa Kaustisella 12.4.2024.

Rikastamon työmaan osalta maanrakennustyöt ovat edenneet hyvin ja seuraavaksi rakentamisessa edetään rikastamon betonitöihin. Samalla rakennetaan myös muiden rakennusten perustuksia ja allasalueita.

Rikastamon rakentamisen ohella Keliber-litiumhanke valmistelee Syväjärven kaivosta tuotantovaiheeseen. Siellä räjäytetään ja louhitaan tarvekiveä, jota käytetään mm. rikastamon infrastruktuuriin. Oman tarvekiven lisäksi rakentamiseen käytetään myös ulkopuolelta hankittua mursketta, jonka avulla pyritään varmistamaan rikastamon tuotannon käynnistäminen suunnitellussa aikataulussa.

Murskeen kuljettaminen työmaalle aiheuttaa väliaikaisesti lisääntyvää rekkaliikennettä kantatiellä 63. Mursketta tuodaan kolmelta eri louhokselta: Härkänevan-Läntäntien-Rahkosentien kautta, Toholammin keskustan läheltä ja Emetistä valtatie 13:n varrelta. Nyt kelirikkoaikaan ensin mainittu reitti kulkee teiden 775 ja 63 kautta. Kuljetukset ajoittuvat kello 6–18 välille, lisäksi muutamia kuormia ajetaan yöllä. Vuorokaudessa kuljetuksia on 40–60.

Rikastamon kaapelointityöt käynnistyvät toukokuussa. Maanalainen sähkön pääsyöttökaapeli asennetaan Ylijoen muuntoaseman ja rikastamon välille pääosin Toholammintien varteen. Kaapelointitöistä aiheutuu tilapäisiä muutoksia liikenteeseen. Niistä tiedotetaan erikseen. Kaapelointityöt on määrä saada päätökseen vuoden loppuun mennessä.

Asiattomien kulku kaivosalueelle ja rakennustyömaille ilman lupaa on kielletty turvallisuussyistä.

Rakennustyöt Kaustisella työllistävät vuosina 2024–2026 enimmillään noin 300 työntekijää ml. keliberiläiset, urakoitsijat ja heidän aliurakoitsijansa. Maaliskuussa työmaalla työskenteli 50 työntekijää ja työntekijöiden määrän arvioidaan olevan suurimmillaan loppuvuonna 2024 laiteasennusten alettua.

Tämä tulee nostamaan Kaustisella palveluiden, kuten majoituksen tarvetta. Tuotantoaikana työllisyysvaikutus Kaustisella on noin 150. Hanke työllistää lisäksi välillisesti useita palveluntarjoajia mm. vartioinnin, kunnossapidon ja ruokapalveluiden aloilla.

Lisätietoja rakentamisesta antaa työmaapäällikkö Juho-Ilkka Siltakoski Fimpec Oy:stä, joka vastaa Keliber-rikastamon ja kaivosten rakentamisen johtamisesta Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhankkeessa. Juhon tavoittaa puhelimitse numerosta 040 630 0449 ja sähköpostilla: juho.siltakoski@fimpec.com.

Aiheesta laajemmin nettisivuillamme.

Keliber-litiumhankkeeseen voi olla yhteydessä myös soittamalla yleiseen numeroon 010 567 0600 tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen keliber.info@sibanyestillwater.com.

Kerromme mielellämme lisää hankkeen edistymisestä Kaustisen kesäkuihailuissa 7.6. ja kansanmusiikkifestivaaleilla sekä Keliber-litiumhankkeen yleisötilaisuuksissa.

LinkedInistä ja Facebookista löydät meidät nimellä Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhanke. Ajankohtaista tietoa saat myös Kaustisen kuntatiedotteista ja toukokuussa postilaatikoihin ilmestyvästä Keliber-lehtisestä.