MAINOS

Mitkä ovat oman talouden tasapainottamisen kaksi elintärkeää askelta?

MAINOS

Oma talous - ja siihen kuuluvien numeroiden pohtiminen - on yleisesti ottaen paljon tunteita herättävä aihe, jonka jokainen meistä haluaisi pitää kunnossa. Kaikkihan meistä haluaa välttää sellaisia tilanteita, jossa Matti on ainoa asia, joka omasta kukkarosta löytyy. Ideaalina skenaariona olisi luoda niin stabiili tilanne, jossa kuvatun kaltainen lompakon ja tilin tyhjeneminen ei pääsisi käymään.

Miten omaa taloutta ja sen hoitoa voi ennakoida siihen halutunlaiseen suuntaan, jossa ruokakunnan varat riittävät kokonaisen kalenterikuukauden ajaksi - sekä saa rahaa myös säästöön? 

Miten on mahdollista edesauttaa oman talouden hyvinvointia sellaiseksi, että se kestää jopa yllättäviäkin tilanteita?

Näihin kysymyksiin vastauksen löytäminen alkaa oman talouden tasapainottamisen kannalta tärkeän kulmakiven kääntämisellä - eli asioiden todellisen laidan toteaminen. Tämä tarkoittaa pääasiassa talouden sen hetkisten tulojen ja menojen tarkastelua. 

Asioiden rehellinen läpikäyminen auttaa tunnistamaan ne ongelmakohdat, joita omassa taloudessa vallitsee. Tunnetusti varsinkin hankalissa taloudellisissa tilanteissa tämä vaihe tuottaa itkua ja hampaiden kiristystä. Monet kuitenkin huomaavat sen jälkeen painon putoavan omilta harteiltaan. 

Tilanteen toteamisen jälkeen on yleensä onneksi vain yksi suuntaus: oman taloudellisen tilanteen koheneminen aiempaa paremmaksi.

Kun tämän hetkinen taloustilanne on tiedossa, on aika kääriä hihat ja ryhtyä toimiin. Ensiksi on tärkeä luoda pätevä ja toteutuskelpoinen suunnitelma oman rahatilanteen korjaamiseksi. Suunnitelma kannattaa tehdä sellaiseksi, että se on realistisesti mahdollista toteuttaa. Sitä ei siis missään nimessä kannata luoda niin tiukaksi, etteikö sitä olisi mahdollista noudattaa. 

Kuten yleisesti kaikkien tilanteiden korjaamisessa, se vie yksinkertaisesti aikaa. Sillä on kyse sitten painonhallinnasta tai taloudenhoidosta, on usein hyvin selkeää se, että tilanteeseen ei ole päädytty yhden heikomman päätöksen vuoksi vaan tilanteeseen on jouduttu useasti pitkän ajan saatossa tehtyjen erheiden johdattamana. 

Koska elämässä voi sattua ja tapahtua kaikenlaista yllättävää, lainaa netistä voi olla ainoa jäljelle jäävä varteenotettava vaihtoehto. 

Oman talouden tasapainottamisen vaiheet

Talouden korjaussuunnitelma voi pitää sisällään esimerkiksi seuraavanlaisia toimia:

  1. Vähennä kulutusta ja karsi menoja. Omia menoja voi pyrkiä karsimaan ja vähentämään usealla eri tavalla. Seuraavaksi muutama selkärankaa vaativa vinkki mietittäväksi:

  • Ruokamenoista karsiminen. Tähän voi auttaa merkittävästi se, ettei mene nälkäisenä kauppaan - sekä suunnittelee omat ruokaostoksensa niin, ettei ostoshihnalle päädy mitään turhaa. Lisäksi ruokamenoja voi vähentää vertailemalla hintoja.

  • Erilaisten sopimusten kilpailuttaminen. Tällaisiin sopimuksiin voivat kuulua mm. puhelinliittymä, autolaina ja sähkösopimus. Näiden sopimusten lisäksi voi vielä konkreettisesti vähentää esimerkiksi omaa veden ja sähkön kulutustaan. 

  • Kulutuksen muuttaminen. Oma ostaminen esimerkiksi vaatteiden tai muiden hyödykkeiden kohdalla on mahdollista muuttaa sellaiseksi, että ostaa asioita huomattavasti harkitummin ja harvemmin. 

Talouden tasapainottamissuunnitelma voi pitää sisällään myös toisenlaisia seikkoja säästötoimiin nähden.

  1. Omien tulovirtojen kasvattaminen. Kulujen vähentämisen ja karsimisen lisäksi voi aina pyrkiä myös kasvattamaan omaa tulotasoaan. 

  • Olisiko sinun mahdollista tehdä lisätöitä oman ammattiosaamisen piirissä?

  • Löytyisikö mahdollisuutta ansaita rahaa esimerkiksi oman harrastuneisuuden ja kiinnostuneisuuden kautta?

Esimerkiksi yrittäminen on tänä päivänä tehty helpommaksi ja kevyemmäksi kuin aiempina vuosina. Näin lisätienestejä voi hankkia vaikkapa nurmikkoa leikkaamalla, leipomalla, opettamalla - tai muita vastaavia palveluita ja tuotteita tarjoamalla. 

Lopuksi

Oman talouden kuntoon laittamisessa on siis ensisijaista tunnistaa oma tilanne - oli se sitten millainen tahansa. Vasta sen jälkeen on mahdollista laatia suunnitelma oman talouden tasapainottamiseksi. Lopuksi vuorossa on käytännön toimiin ryhtyminen tilanteen parantamiseksi. 

On tärkeää myös muistaa antaa aikaa tilanteen parantumiselle. Riittävän ajan ohella oman taloudenhallintaan tarvitaan toki myös kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Näiden seikkojen löytymisen jälkeen oma taloudentila palkitsee mitä todennäköisemmin ajallaan takaisin.