MAINOS

Opetusmeijerissä tehtiin mittava digiloikka

MAINOS


Meijerialaa opiskellaan nyt monipuolisesti simulaation avulla. Moderni oppimisympäristö antaa hyvät valmiudet työelämään. Myös ympäristö kiittää, kun optimoinnin ansiosta säästetään vettä ja energiaa.   

Hämeen ammatti-instituutista valmistuu ainoana Suomessa ammatillisen perustutkinnon suorittaneita meijeristejä. Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistuu meijeriteknologiaan erikoistuneita bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä (AMK).

Molempiin koulutuksiin liittyy käytännön harjoittelua opetusmeijerissä, jossa voidaan valmistaa pienessä mittakaavassa lähes kaikkia meijerituotteita.

 –Teollisuus menee koko ajan kovaa vauhtia eteenpäin, ja opetuksen on oltava samalla tasolla, joissain asioissa jopa vähän edellä. Meijerialan tuotantolaitosten järjestelmien toimintaperiaatteet ovat samat kuin meidän opetusmeijerissämme. Täältä opiskelijat saavat hyvät valmiudet alan työtehtäviin, toteaa Hämeen ammatti-instituutin lehtori Pekka Puputti.


Datan avulla optimoidaan toimintaa

Digitalisoinnin ansiosta erilaista dataa voidaan kerätä ja hyödyntää enemmän. Datan keräämisessä on tärkeää, mitä kerätään, miten kerätään ja varsinkin, miten kerättyä tietoa hyödynnetään.

– Jo lakisääteisesti ja omavalvonnan takia meidän pitää kerätä tietyt tiedot, mutta nyt pystymme hyödyntämään dataa paremmin esimerkiksi toiminnan tehostamisessa ja tuoteturvallisuudessa, sanoo Puputti.

Datan avulla voidaan myös tehostaa toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi, että vettä ei kuluteta turhaan, viemäriin ei valu maitoraaka-ainetta ja energian kulutus pienenee. Opetusmeijerin digitalisointi toteutettiin yhteistyössä Siemensin ja Ideal GRPin kanssa.


Elintarvikealan perustutkinto – meijeristi

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneita meijeristejä Suomessa valmistuu ainoastaan Hämeen ammatti-instituutista. Tutkinto antaa pätevyyden työskennellä myös muissa elintarvikealan yrityksissä. Koulutukseen sisältyy paljon käytännön harjoittelua. Asuntolapaikka ja ruokailu kouluviikolla ovat opiskelijalle maksuttomia.

Työpaikalla järjestettävä koulutus (TJK) suunnitellaan yhteistyössä alan yritysten, oppilaitoksen ja opiskelijan kanssa. Oppisopimuksen mukaisilta TJK-jaksoilta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tutkinto antaa pätevyyden työskennellä meijerialan lisäksi myös muissa elintarvikealan yrityksissä. Työ on usein kolmivuorotyötä. Lisätiedot www.hami.fi/meijeriala

Asuntolat sijaitsevat meijerialan kampusalueella. Perustutkinnon opiskelijoille asuntolapaikka ja ruokailu kouluviikolla ovat opiskelijalle maksuttomia. Kuva: Kikka Miilus


Bio- ja elintarviketekniikka – insinööri (AMK)

Hämeen ammattikorkeakoulusta (HAMK) valmistuu ainoana Suomessa meijeriteknologiaan erikoistuneita bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä (AMK).

Meijeriteknologian syventäviin opintoihin paneudutaan bio- ja elintarviketekniikan yhteisten perusopintojen jälkeen. Meijerialan opintoihin sisältyy palkallista harjoittelua alan yrityksissä sekä käytännön opintoja opetusmeijerissä.

Tutkinto antaa hyvät valmiudet toimia esimiehenä tai tuotantoprosessien kehitys-, suunnittelu-, laadunvalvonta- sekä käyttöönottotehtävissä. Lisätiedot www.hamk.fi/bio-ja-elintarvike


Biotalouden ratkaisut –insinööri (YAMK)

Biotalouden ratkaisut yamk -opinnoissa kehitetään uusiutuvien materiaalien tuotannon ja kiertotalouden asiantuntijaosaamista sekä kykyä toimia muuttuvassa työelämässä. Bio- ja elintarviketekniikan insinöörille (AMK) koulutus tarjoaa tehokkaan väylän syventää ammatillista asiantuntijuutta. Koulutukseen voivat hakea myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä biotalouden kehittämis-, hallinto-, koulutus-, asiantuntija- ja tutkimustehtävissä sekä yrittäjinä. Tutkinto antaa pätevyyden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Lisätiedot www.hamk.fi/biotalouden-ratkaisut

Elintarvikealalla ollaan tarkkoja hygieniasta. Korona-aikana ollaan vieläkin tarkempia. Kuva: Virpi Ekholm