MAINOS

Ylemmistä AMK-opinnoista lisää potkua uralle

MAINOS -


Centriassa Suomen tyytyväisimmät YAMK-opiskelijat!

Lähdin opiskelemaan itseni ja oman työni kehittämisen takia, mutta tästä on hyötyä, päätyy mihin tahansa, kertoo sosiaali- ja terveysalan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava Mari Manninen.

Centria tunnetaan AMK-perustutkintojen ohella tasokkaasta ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutuksesta. Ylemmän AMK-tutkinnon voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan lisäksi tekniikassa ja liiketaloudessa. Koulutusten saama palaute on ollut erityisen hyvää − valmistuneet opiskelijat ovat rankanneet Centriassa suoritetut YAMK-opinnot Suomen parhaiksi.

 

− Ammattikorkeakoulussa suoritettu ylempi AMK-tutkinto rinnastetaan esimerkiksi julkisissa ja kunnallisissa työtehtävissä yliopiston maisteritutkintoihin, valaisee Centrian YAMK-tarjonnan saman brändin alle kokoavaa Master Schoolia luotsaava yliopettaja Marko Ovaskainen.

 

Centrian Master Schoolin tavoitteena on Ovaskaisen sanojen mukaan olla jatkossa entistäkin halutumpi ylempien tutkintojen kouluttaja. YAMK-opiskelijoille voidaan tarjota yhteisiä opintokokonaisuuksia.

 

− Esimerkiksi johtamisopinnoissa eri alojen vuoropuhelu voi olla hyvin hedelmällistä.

 

Yliopettajat Annukka Kukkola ja Marko Ovaskainen iloitsevat siitä, että valmistuneet opiskelijat ovat rankanneet Centriassa suoritetut YAMK-opinnot Suomen parhaiksi.


− YAMK-tutkinnon tuottaman kelpoisuuden ohella toteutuu AMK-opintojen tavoite teorian ja käytännön yhdistämisestä. Asiantuntijuutta hyödynnetään siten myös työpaikkojen ja alueen kehittämisessä, kuvailee Ovaskainen.

 

− Koulutuksen vahvuutena on tiivis kytkentä opiskelijan oman työn ja työpaikan kehittämiseen. Opintoihin liittyvät oppimistehtävät ovat soveltavia ja kehittämistä tukevia. Monet tekevät opinnäytetyön omalle työpaikalle, joten opinnot kehittävät sekä opiskelijaa että hänen työnantajaansa.

 

Soitella sairaanhoitajana työskentelevä Mari Manninen sekä opiskelutoverinsa Hennariikka Niemelä komppaavat Ovaskaista.

 

− Ammatillinen kasvu on vahva. Koska monet opiskelutehtävät ovat työelämälähtöisiä, niistä saa vinkkejä myös nykyisissä työtehtävissä toimimiseen.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksen opiskelijat ovat sosionomeja, sairaan- ja terveydenhoitajia, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus takanaan. Valmistuttuaan he sijoittuvat pääosin esimiestehtäviin, mutta myös opettajiksi sekä kehittämistehtäviin.


 

- Opiskelijapalautteissa opiskelijoiden monialaisuus koetaan vahvana oppimista tukevana tekijänä. Opiskelijoilla saattaa olla etenkin opintojen alkuvaiheessa kapea-alainen näkemys asioista oman työyksikön näkökulmasta. Opintojen edetessä opiskelijat alkavat hahmottaa sote-alaa laajemmin. He oppivat arvostamaan toisten tekemää työtä, kertoo yliopettaja Annukka Kukkola.

 

Manninen ja Niemelä ovat samaa mieltä.

 

- Moniammatillisesta opiskelijaryhmästä saa erilaista näkökulmaa asioihin. On ollut suuri ilo tavata kollegoita ja muita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja tutustua heihin.

 

- Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on isojen muutosten keskellä. Muutoksilla on vaikutusta myös johtajuuteen. Erityisesti lähijohtajien työn vaatimukset ovat lisääntyneet, ja he joutuvat kohtaamaan monenlaisia haasteita ja paineita työssään, kuvailee Kukkola.

 

Mari Manninen summaa tyytyväisenä: - Saan tästä tutkinnon, joka auttaa minua jatkossa kehittymään urallani. Koulutus antaa paljon mille tahansa elämänalueelle ja kehittää minua myös ihmisenä.



Kevään toinen yhteishaku 17.3.-1.4. – katso Centriassa haettavana olevat koulutukset TÄSTÄ