MAINOS

Maveplan on monialainen suunnittelutalo – peltosalaojasuunnittelun rinnalla kunnallistekniikkaa ja vesistösuunnittelua vahvalla osaamisella


-MAINOS


Maveplan Oy suunnittelee maa- ja vesirakennusalan kohteita koko suomen kattavasti. Maatalouden kuivatuspalvelut ovat merkittävä osa toimintaamme ja pala yrityksen historiaa. Teemme lisäksi vesistösuunnittelua, kunnallisteknistä suunnittelua ja geo- ja mittauspalveluja vuosien kokemuksella. Olemme viime vuosina tehneet merkittäviä vesistösuunnitelmia mm. kalateihin ja patojen purkuun liittyen energiayrityksille ja ELY-keskuksille. Kunnat ovat merkittävä asiakkaamme ja esimerkiksi Haapajärvelle ja Kannukseen on tehty tori- ja katualueiden suunnitelmia sekä rakennusten ja piha-alueiden kuivatussuunnitelmia.
Toimivasta peltojen kuivatuksesta on syytä huolehtia

Salaojasuunnittelu on ollut Maveplanin ydintoimintaa kautta yhtiön pitkän historian.  – Olemme ammattitaitoinen ja kokenut monisuunnitteluyritys. Maanviljelyn kuivatuspalveluissa olemme maamme suurin toimija, mainitsee suunnittelija Markus Sikkilä.

Nykypäivänä salaoja- ja peruskuivatussuunnittelu sekä tilusjärjestelyhankkeet muodostavat kokonaisuuden, jonka Maveplan hallitsee varmalla otteella. – Sadon tasalaatuisuus ja koko viljelyn kannattavuus perustuu toimivaan peltojen kuivatukseen ja vesitaloussuunnitteluun. Jos pellon kuivatus ei ole kunnossa, ei satoakaan saada tehokkaasti tuotettua, ja riskit sadon menettämiseen kasvavat. Säätösalaojitusjärjestelmällä voidaan toisaalta turvata riittävä vedensaanti, mikä esimerkiksi perunanviljelyssä on olennainen asia.Markus Sikkilä korostaa, että laadukkaan kuivatussuunnittelun lähtökohtana on kohde itse, ts. pellon ominaisuudet, kuten maalaji ja pinnanmuodot. Suunnittelijan tehtävänä on ratkaista, miten ojat saadaan kohteeseen sijoiteltua siten, että ojitus on mahdollisimman tehokas ja pitkäikäinen.

– Lisäksi suunnitteluun vaikuttavat maanomistajan toiveet viljelyyn tai viljeltävään kasviin liittyen. Myös maatilan konekanta voi olla tarpeen huomioida, samoin halutut ajosuunnat. Aina ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, vaan toimivia lähestymistapoja voi löytyä useita.

– Eteen voi tulla kustannustehokkuuden puntarointia. Jos kustannusero olennaisesti tehokkaampaan ratkaisuun on pieni, kannattaa valita tehokkaampi vaihtoehto. Toisaalta ylitiheään ojitukseen ei kannata tuhlata resursseja.

Kokonaisvaltaista projektiosaamista

Suunnittelun lisäksi Maveplan tarjoaa myös projektinjohtopalveluita, jotka ovat asiakkaiden kannalta huolettomia paketteja.

– Olemme vetäneet tilusjärjestelyihin kuuluvia, salaojitus- ja peruskuivatusprojekteja, jotka sisältävät suunnittelun, kilpailutuksen, työpaalutuksen ja valvonnan, Markus Sikkilä kertoo.  

– Valtaojien ojitusyhteisöille olemme hoitaneet kunnostushankkeita, joihin on kuulunut työnjohto ja laskutusasiat. Usein salaojasuunnitelmaa peltoalueille tehdessä, ilmeneekin, että salaojat eivät pääse kunnolla toimimaan, koska valtaojassa on vesi korkealla, ja perkausta tarvitaan.

- Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös vesilain edellyttämät vesiensuojeluratkaisut. Kohteeseen soveltuvilla vesiensuojeluratkaisuilla vältetään hankkeiden aiheuttama tarpeeton haitta alapuoliseen vesistöön, sekä varmistetaan hankkeiden edellyttämien lupaprosessien jouheva eteneminen.


Huippuosaamista ja modernia teknologiaa

Markus Sikkilä kertoo, että Maveplan on nykyaikainen asiantuntijaorganisaatio, jolla on kaikenlaisten asiakastarpeiden toteuttamiseen taipuva kalusto.

– Voimme toimittaa moderneja koneohjausmalleja työkoneisiin esimerkiksi valtaojan kaivuuseen tai piha-alueen asfaltointia varten. Tarjoamme myös maatilan tarkat salaojakartat mobiililaitteisiin, joita voidaan hyödyntää salaojien huoltotoimissa sekä ojien toiminnan seuraamisessa.  Mobiililaitekartat ja salaojien sijaintitieto on tärkeä ja pidetty palvelu, olemme toimittaneet karttoja viljelijöille paljon. Meillä on tutkitusti tyytyväiset asiakkaat.– Suunnittelijaverkostomme on kattava ja toimitusvarmuutemme on korkeaa luokkaa. Toimimme monissa hankkeissa joustavasti työryhmissä. Henkilöstöltä löytyy rautaista osaamista: on insinöörejä, maanmittareita ja muuta kouluttautunutta väkeä. Itse olen koulutukseltani agronomi. Aika monella meistä on omaa maanviljelytaustaa, joten asiakkaiden tarpeet ovat jo lähtökohtaisesti tuttuja, Markus Sikkilä huomauttaa.

– Aiomme panostaa mittaamisen kehittämiseen. Olemme jo kokeilleet dronekalustoa peltojen kuvauksessa ja pintamallinnuksessa. Varsinkin isommissa kuivatushankkeissa uusin teknologia tehostaa prosessia.


Lue lisää Maveplanin toiminnasta osoitteessa https://maveplan.fi/maatalouden-kuivatuspalvelut/salaojitus/