Paikallisuutiset

Soiten viranhaltijat haluavat Perhonjokilaaksoon lisää avohoitopalveluja, mutta Tunkkarin vastaanottopalvelut säilytettäisiin ennallaan

Kuntien omistama Soite tasapainoilee omistajiensa kanssa ja Perhonjokilaaksossa keskustelua herättäneestä Tunkkarin terveyskeskuksen vuodeosaston lakkauttamisesta.

Tunkkarin vuodeosaston käytävä hiljenisi, mikäli esitys vuodeosaston lakkauttamisesta menee läpi. Toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi ja hoidon ja hoivan vastuualuejohtaja Maija Juola vierailivat vuodeosastolla viime torstaina.
Tunkkarin vuodeosaston käytävä hiljenisi, mikäli esitys vuodeosaston lakkauttamisesta menee läpi. Toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi ja hoidon ja hoivan vastuualuejohtaja Maija Juola vierailivat vuodeosastolla viime torstaina. Kuva: Sanni Aho

Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi ja hoidon ja hoivan vastuualuejohtajaMaija Juola istuutuvat haastatteluun Tunkkarin terveyskeskuksen vuodeosaston omaisten huoneeseen.

Soiten hallitus kokoontuu ensi maanantaina. Esitys säästötoimenpiteistä hallitukselle julkaistaan loppuviikosta, mutta jo nyt tiedetään, että säästötoimenpiteet koskevat lähes jokaista kuntaa.

Perhonjokilaakson alueella säästöesitys kohdistuu suurilta osin Tunkkarin terveyskeskuksen vuodeosaston lakkauttamiseen, mistä haetaan 1,7 miljoonan euron säästöjä. Esitys ei koske vastaanottopalveluja, mitkä säilyvät ennallaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Minna Korkiakoski-Västi haluaa vuodeosaston paikkojen vähentämisellä lisäresurssia avohoitoon.

– Meillä on liian vähän ihmisiä kotisairaalassa ja kotisairaanhoidossa. Kotisairaalan potilaat tulevat eri puolilta Perhonjokilaaksoa ja heidän palvelutarpeensa vaihtelevat. Kun kotisairaalassa henkilöstöä on liian vähän, joutuu työntekijä liikkumaan usean kunnan alueella ja käytetään aika paljon työaikaa liikkumiseen, perustelee Korkiakoski-Västi.

Avohoidon vahvistaminen on Korkiakoski-Västin esityksen ydin. Kotisairaalassa Tunkkaria pitää tukikohtanaan nyt neljä sairaanhoitajaa ja sairaanhoitajia olisi tulossa neljä lisää. Perhonjokilaakson kotihoitoon tulisi kaksi sairaanhoitajaa ja kolme lähihoitajaa.

Koska kaikkia potilaita ei voi hoitaa kotona, palvelisi 15-paikkainen Kuntola ympärivuorokautisena jaksohoitoyksikkönä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Sen toiminta on profiloitava uudelleen. Mikäli potilaiden terveydentila ei ole vakaa ehdiän hoitonsa tulee järjestää sairaalassa, kertoo Maija Juola.

Keskussairaalan tiloissa toimivat perusterveydenhuollon yleislääketieteenosastot yle 0 ja yle 1 ovat osastoja, joissa hoidetaan vaativampia potilaita. Kyseisillä osastoilla on saatavilla lääkäri- ja diagnostiikkapalvelut ympäri vuorokauden. Tunkkarilla ja Kannuksessa lääkäripalvelut ovat saatavilla vuodeosastolla ainoastaan virka-aikaan.

Kuntolassa ja kaikissa muissakin vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja kotihoidon alueilla on saatavilla etälääkäripalvelu, joka toimii ympäri vuorokauden jokaisena päivänä. Kuntolassa voidaan toteuttaa myös elämän loppuvaiheen hoitoa.

Korkiakoski-Västin ja Juolan mukaan Kuntolan tilat on todettu sellaisiksi, että niissä voidaan jaksohoitoa järjestää. Lisärakentamista ei Kuntolaan ole tarkoitus tehdä. Esimerkiksi vainajan säilytystilat voidaan vuokrata Vetelin kunnalta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kuntapolitiikka on osa Soiten päätöksentekoa.

– Kun eletään kuntayhtymässä, niin kuntapolitiikka näkyy aina. Ja jos ei kuntapolitiikka, niin kyläpolitiikka, sanoo Korkiakoski-Västi.

Korkiakoski-Västi toivoo sydämestään, että Soite säilyisi ehjänä.

– Minusta meillä ei Soitessa kuntayhtymänä ole isoja haasteita. Kysymys on enemmän siitä, että onko jäsenkunnilla keskenään riittävästi luottamusta. Sen näen tällä hetkellä uhkana, sanoo Korkiakoski-Västi.

– Jos kuntayhtymä purkautuisi, niin se ei purkaudu muuhun kuin siihen, että meidän jäsenkunnilta ei löydy keskinäistä luottamusta.

Korkiakoski-Västi muistuttaa myös siitä, että Soiten sisällä olevat kunnat ovat liian pieniä pärjätäkseen yksin. Sote-palvelujen lainsäädäntö edellyttää 20 000 asukkaan keskittymiä palveluille.

Yksi syy Tunkkarin vuodeosaston lopetuspäätökselle on se, että vuodeosaston hoitojaksot ovat keskimääräistä pitempiä ja hoitopäivän hinta on hieman korkeampi kuin Kannuksessa, jolloin hoitojakson hinta on merkittävästi korkeampi Tunkkarilla kuin Kannuksessa. Kannuksen vuodeosasto säilyy entisellään.

– Mitä pienempi yksikkö, niin sitä haasteellisempaa on pitää yllä moniammatillista osastoa taloudellisesti tuottavana, sanoo Korkiakoski-Västi.

Soite pyrkii myös säästöissään tiivistämään toimintaansa ja vähentämään 10 prosenttia vuokratiloistaan. Tunkkarilla tämä tarkoittaisi sitä, että valtaosa huoneista jäisi tyhjilleen. Kotisairaala tarvitsee käyttöönsä vain muutaman huoneen. Soite on vuokralaisena kaikissa maakunnan yksiköissä.

Minna Korkiakoski-Västi haluaa valaa uskoa tulevaan. Tosiasia on se, että Soiten on saatava kuluja pienemmäksi.

– Olemme kuntien omistama ja Soite toimii jäsenkuntien rahoilla. Meillä on iso vastuu siitä, että tuodaan esityksiä kuntien taloudellisen kantokyvyn säilyttämiseksi, muistuttaa Korkiakoski-Västi.

Lue myös omaisten haastattelu, jossa he kertovat Tunkkarin vuodeosastolla saamastaan hoidosta menehtyneelle läheiselleen >>

Vuodepaikkojen hinnat ja keskimääräinen hoitojakson pituus

Tunkkari: 305,89 euroa 11,9 päivää

Kannus: 295,29 euroa 6,8 päivää

Kokkola, Yle 0: 385,15 euroa 9,6 päivää

Kokkola, Yle 1: 352,34 euroa 8,2 päivää

Lähde: Soite

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä